Skip to main content

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMUJEMY, ŻE:

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych odbywa się za pośrednictwem: dpo@gtv.com.pl.
2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz GTV, w tym dostawcy usług IT, oraz podmioty z grupy kapitałowej GTV.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia działań związanych ze złożonym przez Pana/Panią zapytaniem, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych – do czasu cofnięcia zgody.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.