Skip to main content

Zasady reklamacji dla klientów będących przedsiębiorcami

Jak rozpocząć procedurę reklamacyjną?

Narzędzia Högert Technik posiadają 2-letnią gwarancję obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Wybrane produkty Högert Technik charakteryzują się wydłużonym okresem gwarancyjnym. Pełna lista produktów objętych gwarancją dożywotnią i 25-letnią znajduje się tutaj.

Procedurę reklamacyjną rozpoczynamy od zgłoszenia się z wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym narzędzie Högert Technik zostało zakupione. Reklamacje będą uwzględnione jeśli do produktu dołączony zostanie dowód zakupu towaru.

Jak przebiegają kolejne etapy procedury reklamacyjnej?

1. Dystrybutor narzędzi Högert Technik wypełnia protokół reklamacyjny (pobierz). Do zgłoszenia dołącza kopię dowodu zakupu towaru. Reklamacje zgłaszane w innej formie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

2. Zgłoszenie reklamacji Dystrybutor wysyła drogą elektroniczną na adres Biura Obsługi Klienta – Działu Reklamacji: reklamacje@gtv.com.pl. Dystrybutor posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zgłasza reklamację za pośrednictwem Opiekuna Rynku.

3. Przykład prawidłowo wypełnionego protokołu widnieje po prawej stronie.

4. Dział Reklamacji weryfikuje zgłoszenie, powiadamia Dystrybutora o przyjęciu reklamacji oraz nadaje mu numer. Do każdej reklamacji podchodzimy w sposób indywidualny, dlatego serwisant przedstawia propozycję dalszego postępowania w sprawie – może na przykład poprosić o odesłanie towaru do siedziby firmy GTV.

5. Reklamowany towar Dystrybutor odsyła na koszt GTV, za pośrednictwem firmy kurierskiej. List przewozowy jest wysyłany na adres mailowy wskazany w protokole reklamacyjnym. Dystrybutor zobowiązany jest do odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu lub gdy go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie. Na paczce musi być naklejony list przewozowy.

6. Jeżeli zgłoszenie reklamacji jest kompletne i nastąpiło zgodnie z Procedurą, zasadność reklamacji zostanie rozstrzygnięta w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zgłoszenia. Towar może zostać naprawiony, wymieniony lub – jeśli dany model nie jest już dostępny – wymieniony na produkt o podobnych parametrach. W sytuacji, gdy nie będziemy w stanie dostarczyć odpowiedniego zamiennika, postaramy się zaproponować Państwu zadawalające rozwiązanie np. zwrot pieniędzy.

Co warto wiedzieć przed wypełnieniem protokołu reklamacyjnego?

Dystrybutor ma obowiązek precyzyjnie opisać na czym w jego ocenie polega wada towaru, tak aby rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę mogło nastąpić bez zbędnej zwłoki spowodowanej koniecznością ustalenia przyczyn reklamacji i oczekiwań Dystrybutora. Dystrybutor zobowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia opisu zgłaszanej wady towaru, w szczególności jeżeli twierdzi, że towar nie ma właściwości, które posiadać powinien ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia produktu.

Prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny