Skip to main content

Reklamacje i zwroty

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze produkty były wolne od wad i spełniały Państwa oczekiwania. W przypadku jednak gdyby z jakichś przyczyn chcieli Państwo odstąpić od umowy, jako konsumentom lub przedsiębiorcom uprzywilejowanym1 przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia wykonuje się w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki z zakupionym towarem. Dla zachowania terminu wystarczy przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (pismo wysłane pocztą) w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki drogą pocztową, na adres sprzedawcy:

GTV Poland Sp. z o. o.
spółka komandytowa / magazyn
ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków
z dopiskiem: “sklep internetowy”
oraz podanym przez Konsultanta numerem rejestracji przesyłki (w przypadku uprzedniej konsultacji z Biurem Obsługi Klienta),

lub skan tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@hoegert.com

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór jest załączony poniżej. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży jest dostępny również do pobrania w Serwisie w zakładce Prawo odstąpienia, jest dostarczany przez Sprzedawcę drogą mailową przy potwierdzaniu złożonego zamówienia, a także dostępny tutaj.

Następnie należy w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy odesłać sprzedającemu zamówiony towar na swój koszt na adres wskazany powyżej. W przypadku gdy oświadczenie jest składane równocześnie z odesłaniem towaru, aby było skuteczne, do odsyłanej przesyłki prosimy załączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

Przed przesłaniem oświadczenia będziemy wdzięczni za kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

pod adresem e-mail: sklep@hoegert.com
lub telefonicznie: (22) 444 73 14 (dni robocze 8:00 – 16:00)
Pozwoli nam to na przyspieszenie procesu reklamacyjnego lub obsługi Państwa zwrotu.
Proszę mieć na uwadze, że zwracany towar musi być w pierwotnym opakowaniu, nieuszkodzony, nieużyty, czysty, tak aby był zdatny do dalszej sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy będą Państwo zobowiązani do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy. Informujemy, że sprzedawca nie będzie odbierał przesyłek zwrotnych przesłanych za pobraniem. Ponadto w przypadku gdy zdecydowali się Państwo na inny niż najtańszy sposób dostawy towarów, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy odpowiadających jedynie najtańszej oferowanej przez sprzedawcę metodzie dostawy.

Zasady reklamacji w e-sklepie gtv

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedającego, w tym przypadku stwierdzenia wad Produktu oraz w razie wadliwego świadczenia usług elektronicznych w ramach Serwisu, przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór znajduje się poniżej. Formularz reklamacyjny jest załączany również do wiadomości mailowej z potwierdzeniem zamówienia, a także dostępny tutaj.

3. Formularz reklamacyjny należy przesłać za pomocą listu poleconego na następujący adres Sprzedawcy:

GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków
z dopiskiem “e-sklep”,

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@hoegert.com

4. W przypadku, gdy formularz reklamacyjny będzie niekompletny lub zostanie nieprawidłowo wypełniony, zostaną Państwo wezwani do jego poprawienia w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni. Nieuzupełnienie lub niepoprawienie formularza we wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę listu poleconego lub wiadomości mailowej, zawierających reklamację.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni drogą pisemną lub elektroniczną na adres podany w treści reklamacji.

Formularz zwrotu / reklamacji
Skopiuj i wklej w okno wyszukiwarki ten link, jeśli formularz nie został pobrany: http://files.hoegert.com/formularze/formularz_reklamacja_zwrot_hoegert.xlsx

1 Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, ale gdy umowa ta, nie ma dla niej charakteru zawodowego. Charakter zawodowy Przedsiębiorcy uprzywilejowanego wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej